Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132660 nr. 6

32 660 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Nr. 6 MOTIE VAN HET LID SLOB

Voorgesteld 28 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat robuustheid van infrastructuur een belangrijk uitgangspunt is sinds de mobiliteitsaanpak;

overwegende, dat dit begrip onder meer kan slaan op:

  • de toekomstvastheid van infrastructurele werken;

  • de prestaties van de mobiliteitsnetwerken bij de dagelijkse mobiliteitsbewegingen;

  • de prestaties van de mobiliteitsnetwerken bij verstoringen;

verzoekt de regering in het kader van de nieuwe structuurvisie Infrastructuur & Milieu het begrip «robuustheid» voor de modaliteiten weg, spoor en binnenvaart te concretiseren zodat beslissingen over infrastructuur hierop kunnen worden getoetst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob