Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132660 nr. 4

32 660 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Nr. 4 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF C.S.

Voorgesteld 28 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de huidige regering in tegenstelling tot de vorige geen enkele getalsmatige ambitie heeft geformuleerd rond de ontwikkeling van het aantal spoorreizigers;

overwegende, dat zo'n doelstelling sturend kan zijn bij de beoordeling welke investeringen voor de spoorcapaciteit noodzakelijk zijn en bij de aankomende concessieverlening;

verzoekt de regering in haar structuurvisie Infrastructuur en Ruimte de doelstelling op te nemen dat het aantal spoorreizigers jaarlijks met 5% groeit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Bashir

Slob