Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132660 nr. 11

32 660 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN

Voorgesteld 28 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat:

  • de uitvoering van de adviezen van de commissie-Elverding onderdeel is van het regeerakkoord;

  • het advies van de commissie-Elverding gericht is op ambtelijke voorbereiding, bestuurscultuur, besluitvorming, procedures en wetgeving;

  • de commissie-Elverding een halvering van de doorlooptijd van procedures mogelijk acht, onder gelijktijdige verbetering van de kwaliteit van het proces, mits de geadviseerde systeem- en cultuurwijzigingen integraal worden doorgevoerd;

  • tot dusver slechts een deel van de adviezen – met name het bekorten van procedures – is omgezet in concrete beleidsvoornemens of wetgeving;

verzoekt de regering om voor Prinsjesdag de Kamer te informeren over de beleidsvoornemens ter uitwerking van de adviezen van Elverding c.s., met inbegrip van de onderdelen die betrekking hebben op kwaliteitsverbetering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen