Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-VI nr. 37

34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Nr. 37 MOTIE VAN HET LID MARCOUCH

Voorgesteld 26 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat discriminatie waaronder racisme en haatcriminaliteit een grote impact op de slachtoffers heeft en ontwrichtend voor de samenleving is;

van mening dat er meer aandacht moet komen voor het opsporen en vervolgen van deze delicten en voor de gevolgen van deze delicten voor de slachtoffers;

van mening dat nu nog onvoldoende duidelijk is wat de aard en de omvang van deze delicten is;

verzoekt de regering, jaarlijks te rapporteren over de aard en omvang van zowel geregistreerde als door slachtoffers ervaren discriminatie;

verzoekt de regering tevens om, de aanpak van discriminatie, racisme en haatcriminaliteit te intensiveren en om concreet, uitgedrukt in een jaarplanning met percentages, aan te geven welke doelen daarbij bereikt moeten worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Marcouch