Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534085-XVII nr. 4

34 085 XVII Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 4 MOTIE VAN DE LEDEN KLAVER EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 18 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat opname van een geschillenbeslechtingsmechanisme (ISDS) in handelsverdragen onwenselijke sociale, financiële en milieurisico's voor de Nederlandse overheid met zich brengt;

constaterende dat in het recentelijk vrijgegeven CETA-akkoord een paragraaf over geschillenbeslechting is opgenomen;

van mening dat ondanks aanscherpingen van de ISDS-clausule in CETA veel bezwaren over ISDS niet zijn weggenomen;

verzoekt de regering om, zich uit te spreken tegen een ISDS-clausule in TTIP en CETA,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Jasper van Dijk