31 125 Defensie Industrie Strategie

Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN KNOPS HACHCHI

Voorgesteld 18 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Defensie aan de vooravond staat van een grote en dringend noodzakelijke transitie van de ICT;

overwegende dat Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk recentelijk een soortgelijke transitie hebben doorgemaakt om hun defensie robuust en toekomstbestendig te maken;

overwegende dat deze landen daarbij verschillende aanpakken hebben gevolgd, als het gaat om transitie in eigen beheer, deels of volledig uitbesteed, al dan niet in meerdere kavels;

verzoekt de regering, op basis van de ervaringen van genoemde landen een internationale vergelijking te maken waarbij specifiek wordt gekeken naar de verschillen in budgetbeheersing, de kosten per militair, en handhaving van de planning en de Kamer hierover uiterlijk 1 juni 2015 te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Knops

Hachchi

Naar boven