Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534085 nr. 7

34 085 Najaarsnota 2014

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK

Voorgesteld 16 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de accijnsverhogingen op brandstof, alcohol en tabak desastreus uitpakken voor de grensregio's en de werkgelegenheid;

overwegende dat de benzineprijs in Nederland de hoogste is van heel Europa;

constaterende dat het kabinet voornemens is om op 1 januari 2015 de accijnzen op brandstof en tabak verder te verhogen;

verzoekt de regering, hiervan af te zien,

en gaat over tot de orde van de dag.

T. van Dijck