Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017

Agenda opgesteld 10 februari 2017

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 14 februari

14.00 uur

Woensdag 15 februari

10.15 uur

Donderdag 16 februari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

34 414

Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW)

De Voorzitter: de initiatiefnemer verzoekt om de stemmingen bij punt 3 en 4 uit te stellen naar volgende week.

– artikelen I t/m V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

4. Stemming over: motie ingediend bij voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet

34 414, nr. 10 (overgenomen)

– de motie-Kerstens over onderzoek naar de toegevoegde waarde van een flexibele AOW

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

32 399

Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

32 399 (bijgewerkt t/m amendement nr. 76)

– artikel 1:1, aanhef

– gewijzigd amendement Leijten (76,I) over beleggen van de zorgmachtiging bij een multidisciplinaire commissie

– gewijzigd amendement Leijten c.s. (49,I) over het schrappen van de observatiemaatregel

 • Indien 76 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Tanamal (61,I) over de plancoördinator

– nader gewijzigd amendement Voortman/Pia Dijkstra (52,I) over vervanging van «ernstig nadeel» door «schade»

– artikel 1:1

– artikelen 1:2 t/m 1:4

– gewijzigd amendement Leijten (76,II)

– artikel 1:5

– gewijzigd amendement Leijten (76,III)

– artikel 1:6

– gewijzigd amendement Leijten (c.s. (49,II)

 • Indien 49 verworpen:

 • – amendement Bruins Slot/Van der Staaij (60,I) over een extra wettelijke waarborg aan de observatiemaatregel

– gewijzigd amendement Leijten (76,IV)

– artikel 1:7

– artikel 1:8

– gewijzigd amendement Leijten c.s. (49,III)

– nader gewijzigd amendement Voortman/Pia Dijkstra (52,II)

– artikel 2:1

– amendement Tanamal (17) over de continuïteit van geestelijke zorg

– gewijzigd amendement Leijten c.s. (49,IV)

– artikel 2:2

– artikel 2:3

– gewijzigd amendement Leijten c.s. (49,V)

– artikel 2:4

– gewijzigd amendement Leijten c.s. (49,VI)

– artikel 3:1

– gewijzigd amendement Leijten c.s. (49,VII)

– artikel 3:2

– nader gewijzigd amendement Voortman/Pia Dijkstra (52,III)

– artikel 3:3

– nader gewijzigd amendement Voortman/Pia Dijkstra (52,IV)

– gewijzigd amendement Leijten c.s. (49,VIII)

– artikel 3:4

– nader gewijzigd amendement Voortman/Pia Dijkstra (52,V)

– artikel 4:1

– gewijzigd amendement Leijten (76,V

– artikel 4:2

– artikel 4:3

– gewijzigd amendement Leijten (76,VI) (invoegen artikel 4:4)

– gewijzigd amendement Leijten (76,VII)

– artikelen 5:1 t/m 5:3

– gewijzigd amendement Leijten c.s. (49, IX)

 • N.B. Indien amendementen 76 en 49 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 49,IX

– nader gewijzigd amendement Voortman/Pia Dijkstra (52,VI)

 • N.B. Indien amendementen 76 en 52 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII en XIII

 • Indien 76 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Tanamal (61,II)

– artikel 5:4

– nader gewijzigd amendement Voortman/Pia Dijkstra (52,VII)

– artikel 5:5

– artikelen 5:6 en 5:7

– nader gewijzigd amendement Voortman/Pia Dijkstra (52,VIII)

– artikel 5:8

– nader gewijzigd amendement Voortman/Pia Dijkstra (52,IX)

– artikel 5:9

– artikel 5:10

– nader gewijzigd amendement Voortman/Pia Dijkstra (52,X)

– artikel 5:11

– artikelen 5:12 en 5:13

– nader gewijzigd amendement Voortman/Pia Dijkstra (52,XI)

– artikel 5:14

– nader gewijzigd amendement Voortman/Pia Dijkstra (52,XII)

– artikel 5:15

– artikel 5:16

– nader gewijzigd amendement Voortman/Pia Dijkstra (52,XIII)

– artikel 5:17

– artikelen 5:18 en 5:19

– gewijzigd amendement Leijten (76,VIII)

– artikel 6:1

– gewijzigd amendement Leijten (76,IX)

– artikel 6:2

– artikel 6:3

– nader gewijzigd amendement Voortman/Pia Dijkstra (52,XIV)

– amendement Leijten/Voortman (55,I) over geen verpleging in forensische setting

– gewijzigd amendement Leijten (76,X)

– artikel 6:4

– artikel 6:5

– gewijzigd amendement Leijten (76,XI)

– artikel 6:6

– gewijzigd amendement Leijten (76,XII)

– nader gewijzigd amendement Voortman/Pia Dijkstra (52,XV)

– gewijzigd amendement Leijten c.s. (49,X)

– artikel 7:1

– gewijzigd amendement Leijten (76,XIII)

– artikel 7:2

– artikelen 7:3 en 7:4

– gewijzigd amendement Leijten (76,XIV)

– artikel 7:5

– gewijzigd amendement Leijten (76,XV)

– artikel 7:6

– gewijzigd amendement Leijten (76,XVI)

– artikel 7:7

– gewijzigd amendement Leijten (76,XVII)

– artikel 7:8

– artikel 7:9

– gewijzigd amendement Leijten (76,XVIII)

– artikel 7:10

– gewijzigd amendement Leijten (76,XIX)

– nader gewijzigd amendement Voortman/Pia Dijkstra (52,XVI)

– artikel 7:11

– gewijzigd amendement Leijten c.s. (49, XI)

– gewijzigd amendement Leijten (76,XX)

 • N.B. Indien amendementen 49 en 76 beiden worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 776,XX, XXI, XXII en XXIII.

– nader gewijzigd amendement Voortman/Pia Dijkstra (52,XVII)

 • N.B. Indien amendementen 49 en 52 beiden worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,XVII

– artikel 7A:1

 • Indien 49 verworpen:

 • – amendement Bruins Slot/Van der Staaij (60,II)

– artikel 7A:2

 • Indien 49 verworpen:

 • – amendement Bruins Slot/Van der Staaij (60,III) (invoegen paragraaf 1a)

– artikel 7A:3

 • Indien 49 verworpen:

 • – amendement Bruins Slot/Van der Staaij (60,IV)

– artikel 7A:4

– nader gewijzigd amendement Voortman/Pia Dijkstra (52,XVIII)

 • N.B. Indien amendementen 52 en 49 beiden worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,XVIII

– gewijzigd amendement Leijten (76,XXI)

– artikel 7A:5

– gewijzigd amendement Leijten (76,XXII)

– artikel 7A:6

 • Indien 49 verworpen:

 • – amendement Bruins Slot/Van der Staaij (60,V en VI)

– gewijzigd amendement Leijten (76,XXIII)

– artikel 7A:7

– gewijzigd amendement Leijten c.s. (49,XII en XIII)

– gewijzigd amendement Leijten (76,XXIV)

– gewijzigd amendement Leijten c.s. (49,XIV)

– artikel 8:1

– gewijzigd amendement Leijten c.s. (49,XV)

– artikel 8:2

– gewijzigd amendement Leijten c.s. (49,XVI en XVII)

– gewijzigd amendement Leijten (76,XXV)

– artikel 8:3

– gewijzigd amendement Leijten c.s. (49,XVIII)

– gewijzigd amendement Leijten (76,XXVI)

– artikel 8:4

– artikelen 8:5 en 8:6

– gewijzigd amendement Leijten c.s. (49,XIX)

– artikel 8:7

– artikel 8:8

– nader gewijzigd amendement Voortman/Pia Dijkstra (52,XIX)

– artikel 8:9

– gewijzigd amendement Leijten c.s. (49,XX)

– artikel 8:10

– nader gewijzigd amendement Voortman/Pia Dijkstra (52,XX)

– artikel 8:11

– gewijzigd amendement Leijten (76,XXVII)

– artikel 8:12

– gewijzigd amendement Leijten (76,XXVIII)

– artikel 8:13

– artikel 8:14

– gewijzigd amendement Leijten (76,XXIX) (invoegen artikel 8:14a)

– artikel 8:15

– gewijzigd amendement Leijten (76,XXX)

– artikel 8:16

– gewijzigd amendement Leijten (76,XXXI)

– artikel 8:17

– gewijzigd amendement Leijten (76,XXXII)

– gewijzigd amendement Leijten c.s. (49,XXII)

– nader gewijzigd amendement Voortman/Pia Dijkstra (52,XXI)

– artikel 8:18

– gewijzigd amendement Leijten (76,XXXIII)

– nader gewijzigd amendement Voortman/Pia Dijkstra (52,XXII)

– artikel 8:19

– nader gewijzigd amendement Voortman/Pia Dijkstra (52,XXIII)

– artikel 8:20

– artikelen 8:21 en 8:22

– gewijzigd amendement Leijten (76,XXXV)

– gewijzigd amendement Leijten c.s. (49,XXIII)

– artikel 8:23

– gewijzigd amendement Leijten c.s. (49,XXIV)

– artikel 8:24

– artikelen 8:25 t/m 8:27

– gewijzigd amendement Leijten (76,XXXVI)

– artikel 8:28

– gewijzigd amendement Leijten (76,XXXVII)

– nader gewijzigd amendement Voortman/Pia Dijkstra (52,XXIV)

– artikel 8:29

– gewijzigd amendement Leijten (76,XXXVIII)

– artikel 8:30

– artikel 8:31

– gewijzigd amendement Leijten c.s. (49,XXV)

– gewijzigd amendement Leijten (76,XXXIX)

– artikel 8:32

– gewijzigd amendement Leijten c.s. (49,XXVI)

– artikel 8:33

– gewijzigd amendement Leijten (76,XL)

– artikel 8:34

– amendement Leijten/Voortman (55,II)

– artikelen 9:1 en 9:2

– gewijzigd amendement Leijten (76,XLI)

 • N.B. Indien amendementen 76 en 55 beiden worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 76,XLI.

– artikel 9:3

– gewijzigd amendement Leijten (76,XLII)

– artikel 9:4

 • N.B. Indien amendementen 76 en 55 beiden worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 76, XLII.

– artikel 9:5

– nader gewijzigd amendement Voortman/Pia Dijkstra (52,XXV)

 • N.B. Indien amendementen 52 en 55 beiden worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,XXV en XXVI.

– artikel 9:6

– artikel 9:7

– nader gewijzigd amendement Voortman/Pia Dijkstra (52,XXVI)

– artikel 9:8

– artikelen 9:9 t/m 9:11

– artikelen 10:1 en 10:2

– gewijzigd amendement Leijten (76,XLIII)

– artikel 10:3

– artikelen 10:4 t/m 10:11

– gewijzigd amendement Leijten c.s. (49,XXVII)

– gewijzigd amendement Leijten (76,XLIV)

– artikel 10:12

– artikel 10:13

– gewijzigd amendement Leijten c.s. (49,XXVIII)

– amendement Leijten/Voortman (55,III)

– artikel 11:1

– artikel 11:2

– gewijzigd amendement Leijten (76,XLV)

– artikel 11:3

– artikelen 11:4 en 11:5

– gewijzigd amendement Tanamal/Voortman (58,I) over een rol van de familievertrouwenspersoon voor naasten

– artikel 12:1

– artikel 12:2

– gewijzigd amendement Leijten (76,XLVI)

– artikel 12:3

– artikel 12:4

 • Indien 76 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Tanamal (61,III) (invoegen hoofdstuk 12a)

– artikel 13:1

– gewijzigd amendement Tanamal/Voortman (58,II)

– artikel 13:2

– amendement Leijten/Voortman (55,IV)

– gewijzigd amendement Leijten (76,XLVII)

 • N.B. Indien amendementen 55 en 76 beiden worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 79,XLVII, onderdeel 2.

– artikel 13:3

– gewijzigd amendement Leijten (76,XLVIII)

– gewijzigd amendement Leijten c.s. (49,XXIX)

– amendement Leijten/Voortman (55,V)

– artikel 13:4

– amendement Leijten/Voortman (55, VI)

– gewijzigd amendement Leijten c.s. (49,XXX)

– artikel 13:5

– amendement Leijten/Voortman (55,VII)

– artikel 13:6

– gewijzigd amendement Leijten (76,XLIX)

– artikel 14:1

– artikel 14:2

– artikel 14:3, aanhef

– amendement Van der Staaij (54) over de definitie van zorgverantwoordelijke

 • Indien 54 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Leijten (50) over de definitie van zorgverantwoordelijke

– gewijzigd amendement Leijten (59,I&II) over introductie van de geneesheer-directeur in de Wet zorg en dwang

– artikel 14:3, onderdeel A

– nader gewijzigd amendement Van der Staaij (75,I) over professionele richtlijnen in de Wet zorg en dwang

– artikel 14:3, onderdeel B

– gewijzigd amendement Leijten (59,III)

– artikel 14:3, onderdeel C

– artikel 14:3, onderdelen D t/m I

– gewijzigd amendement Leijten (59,IV)

– artikel 14:3, onderdeel J

– gewijzigd amendement Leijten (59,V)

– artikel 14:3, onderdeel K

– gewijzigd amendement Leijten (59,VI) (invoegen onderdeel Ka)

– nader gewijzigd amendement Van der Staaij (75,II) (invoegen onderdelen Ka en Kb)

– nader gewijzigd amendement Van der Staaij (75,III)

– artikel 14:3, onderdeel L

– nader gewijzigd amendement Van der Staaij (75,IV) (invoegen onderdeel La)

– artikel 14:3, onderdelen M t/m S

– amendement Leijten/Voortman (55,VIII)

– artikel 14:3, onderdeel T

– artikel 14:3, onderdeel U

– gewijzigd amendement Leijten (59,VII)

– artikel 14:3, onderdeel V

– artikel 14:3, onderdelen W t/m Z

– gewijzigd amendement Leijten (59,VIII en IX)

– artikel 14:3, onderdeel AA

– gewijzigd amendement Leijten (59,X)

– artikel 14:3, onderdeel BB

– artikel 14:3, onderdelen CC t/m FF

– gewijzigd amendement Leijten (59,XI)

– artikel 14:3, onderdeel GG

– artikel 14:3, onderdelen HH t/m JJ

– gewijzigd amendement Keijzer c.s. (74) over een voorwaardelijke machtiging voor jongvolwassenen

– amendement Leijten/Voortman (55,IX)

– artikel 14:3, onderdeel KK

– artikel 14:3, onderdelen KK1 t/m UU

– gewijzigd amendement Leijten (59,XII)

– artikel 14:3, onderdeel VV

– artikel 14:3, onderdelen WW t/m AC

– gewijzigd amendement Leijten (59,XIII)

– artikel 14:3, onderdeel AD

– gewijzigd amendement Leijten (59,XIV)

– artikel 14:3, onderdeel AE

– amendement Leijten/Voortman (55,X)

– gewijzigd amendement Leijten (59,XV en XVI)

– nader gewijzigd amendement Van der Staaij (75,V)

– artikel 14:3, onderdeel AF

– artikel 14:3, onderdelen AG t/m AI

– gewijzigd amendement Leijten/Voortman (59,XVII)

– artikel 14:3, onderdeel AJ

– nader gewijzigd amendement Van der Staaij (75,VI)

– artikel 14:3, onderdeel AK

– artikel 14:3, onderdelen AM t/m AQ

– artikel 14:3

– artikel 14:4, onderdelen A t/m C

– amendement Leijten/Voortman (55,XI)

– artikel 14:4, onderdeel D

– artikel 14:4, onderdelen E t/m H

– artikel 14:4

– artikelen 14:5 t/m 14:12

– gewijzigd amendement Voortman(51) over een inspanningsverlichting (invoegen artikel 14:12a)

– artikel 14:13, aanhef

– amendement Leijten/Voortman (55,XII)

– artikel 14:13, onderdelen A t/m C

– artikel 14:13

– artikelen 14:14 t/m 14:16

– artikel 14:17, onderdeel A

– gewijzigd amendement Leijten c.s. (49,XXXI)

– artikel 14:17, onderdeel B

– artikel 14:17

– artikelen 14:18 t/m 16:4

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

De Voorzitter: mw. Bruins Slot wenst haar moties op stuk nrs. 65 en 66 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 399, nr. 63

– de motie-Leijten over niet minder maar meer rechtsbescherming na harmonisering van de wetten

32 399, nr. 64

– de motie-Leijten over toezicht op de naleving van de aanbevelingen uit het rapport van de commissie-Hoekstra

32 399, nr. 65 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bruins Slot over de kosten voor een zorgvuldige uitvoering van de wet

32 399, nr. 66 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bruins Slot/Pia Dijkstra over de regierol van de officier van justitie binnen de verplichte ggz

32 399, nr. 67

– de motie-Pia Dijkstra over de voorwaarden waaraan een plan van aanpak moet voldoen

32 399, nr. 68 (ingetrokken)

– de motie-Pia Dijkstra/Voortman over de tolkenvergoeding binnen de Wet verplichte ggz

32 399, nr. 72 (gewijzigd, was nr. 69)

– de motie-Pia Dijkstra over het monitoren van de beleving en de ervaringen van patiënten

32 399, nr. 70

– de motie-Pia Dijkstra over het hanteren van een implementatietijd van minimaal achttien maanden

32 399, nr. 71

– de motie-Bouwmeester c.s. over een richtlijn om de open norm «onmiddellijk» nader in te vullen

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug «Lobby in daglicht: luisteren en laten zien».

34 376, nr. 5

– de motie-Voortman/Recourt over toegankelijker en transparanter ingerichte internetconsultaties

34 376, nr. 6

– de motie-Amhaouch over een evaluatie van het beleid voor toekenning van lobbypassen

34 376, nr. 7

– de motie-Koser Kaya over ter consultatie brengen van discussiedocumenten

34 376, nr. 8

– de motie-Koser Kaya over gratis toegang tot relevante contactgegevens van ambtenaren

34 376, nr. 9

– de motie-Recourt/Voortman over op basis van een impactanalyse van wet- en regelgeving mensen uitnodigen om mee te praten

34 376, nr. 10

– de motie-Recourt/Voortman over de omgang met belangenbehartigers

34 376, nr. 11

– de motie-Recourt/Voortman over een lobbyparagraaf over de gemaakte belangenafweging bij elke wet en elk groot beleidsonderwerp

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Telecommunicatie

24 095, nr. 411

– de motie-Remco Bosma/Oosenbrug over de regiogerichtheidseis bij de overgang naar digitale radio

24 095, nr. 412

– de motie-Oosenbrug/Remco Bosma over het hervatten van het overleg tussen de radiosector en het Agentschap Telecom

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

34 559

Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen

34 559 (bijgewerkt t/m overgenomen amendement nr. 9)

– artikelen I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

10. Stemming over: motie ingediend bij het voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen

34 559, nr. 10

– de motie-Ziengs/Gesthuizen over monitoren van de effecten van de wetswijziging vóór de voorgestelde evaluatie

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koşer Kaya: «Wei voor de koe»

34 313, nr. 8

– de motie-Bashir c.s. over voorstellen voor een wettelijke verankering van weidegang

34 313, nr. 9

– de motie-Geurts over werkbezoek bij een aantal melkveebedrijven

34 313, nr. 10

– de motie-Ouwehand over het wettelijk borgen van weidegang voor koeien

34 313, nr. 11

– de motie-Ouwehand over een actieplan om het massaal voortijdig slachten van gezonde dieren te voorkomen

34 313, nr. 12

– de motie-Ouwehand over een plan om dierenwelzijn en diergezondheid leidend te laten zijn bij verkleining van de melkveestapel

34 313, nr. 13

– de motie-Ouwehand over een actieagenda voor het bevorderen van weidegang en verbetering van dierenwelzijn

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het toekomstig energiebeleid

30 196, nr. 509

– de motie-Van Tongeren c.s. over het aanpassen van de Energieagenda overeenkomstig aangenomen moties

30 196, nr. 510

– de motie-Van Tongeren/Jan Vos over onderzoek naar een extra windpark op zee voor 2023

30 196, nr. 511

– de motie-Jan Vos/Van Veldhoven over een tussendoel voor de hoeveelheid duurzame energie in 2030

30 196, nr. 512

– de motie-Jan Vos/Agnes Mulder over voortzetten van het beleid met de doelen duurzame energie, energiebesparing en CO2-reductie

30 196, nr. 513

– de motie-Van Veldhoven over het in één keer aanbesteden van grotere gebieden voor wind op zee

30 196, nr. 514 (ingetrokken)

– de motie-Van Veldhoven over een feitenrelaas met tijdlijn over de uitfasering van kolencentrales

30 196, nr. 515

– de motie-Van Veldhoven/Van Tongeren over het opnemen van ambities uit het energieakkoord in de Energieagenda

30 196, nr. 516

– de motie-Van Veldhoven c.s. over het voorkomen van natuurachteruitgang bij het tracé van de 380kV Noord-West

30 196, nr. 517

– de motie-Dik-Faber/Van Tongeren over een deltaplan Veenkoloniën

30 196, nr. 518

– de motie-Dik-Faber/Van Tongeren over het inzichtelijk maken van de maatschappelijke kosten van duurzame-energieprojecten

30 196, nr. 519

– de motie-Dik-Faber over een effectieve CO2-beprijzing

30 196, nr. 520

– de motie-Agnes Mulder/Smaling over een nieuwe invulling van de duurzame-energieopgave in Drenthe

30 196, nr. 521

– de motie-Klever/Wilders over geen windmolens in de Drentse Veenkoloniën

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

34 626

Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie Ministers en Staatssecretarissen en de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman alsmede tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met enkele rechtspositionele aanpassingen van meer technische aard

De Voorzitter: voor dit wetsvoorstel is ingevolge artikel 63 van de Grondwet een gekwalificeerde meerderheid nodig, omdat het over onze rechtspositie gaat. Dat wil zeggen dat wij dit wetsvoorstel alleen kunnen aannemen met ten minste 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen.

– artikelen I t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

34 592

Herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân

– artikelen 1 t/m 9

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

34 593

Samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde

– artikelen 1 t/m 7

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

34 594

Samenvoeging van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren

– artikelen 1 t/m 7

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

34 595

Samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar

– artikelen 1 t/m 7

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Investeringsagenda Belastingdienst

31 066, nr. 335

– de motie-Bashir over out of the box voorstellen ter behoud van werknemers van de Belastingdienst

31 066, nr. 336

– de motie-Tony van Dijck over nader onderzoek naar de vertrekregeling bij de Belastingdienst

31 066, nr. 337

– de motie-Tony van Dijck over met spoed een rekruteringsplan opstellen voor de Belastingdienst

31 066, nr. 338

– de motie-Van Weyenberg over opstellen van het gedetailleerde rekruteringsplan voor 1 april 2017

31 066, nr. 339

– de motie-Ronnes/Omtzigt over een onafhankelijk onderzoek naar de besluitvorming rond de vertrekregeling

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dieselfraude

De Voorzitter: dhr. Geurts wenst zijn motie op stuk nr. 207 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 209, nr. 207 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Geurts c.s. over opheldering over effecten van softwareaanpassing op motorvermogen en verbruik

31 209, nr. 208

– de motie-Van Veldhoven/Hoogland over sterker Europees toezicht op typegoedkeuring van auto's

31 209, nr. 209

– de motie-Hoogland/Van Veldhoven over auto's van fabrikanten die de grens van het toelaatbare hebben overschreden

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid

De Voorzitter: mw. Belhaj wenst haar motie op stuk nr. 553 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 398, nr. 550

– de motie-Ronnes/Van Helvert over een beperkte verbreding van de N36 ten behoeve van de verkeersveiligheid

29 398, nr. 551 (overgenomen)

– de motie-Visser over nader onderzoek naar de bijdrage aan de verkeersveiligheid van de verbreding van de N36

29 398, nr. 552

– de motie-Visser over nagaan wat nodig is om de verkeersveiligheid te verbeteren

29 398, nr. 553 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Belhaj over verbeteringen in de informatieketen inzake verkeersongevallen

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Eurogroep/Ecofinraad

21 501-07, nr. 1413

– de motie-Tony van Dijck over stoppen van miljardensteun aan Griekenland en compenseren van de eigen ouderen

21 501-07, nr. 1414

– de motie-Tony van Dijck over het stoppen van steun aan Griekenland en het terugvorderen van de uitgekeerde miljarden

21 501-07, nr. 1415

– de motie-Merkies c.s. over hybride mismatches niet laten voortbestaan

Stemmingen

22. Stemmingen in verband met:

33 785, nr. 15

Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature in de civiele kamer van de Hoge Raad

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling zoals vastgelegd in Kamerstuk 24 663 , de voordracht conform het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie als volgt vast te stellen:

1. Prof. mr. drs. C.H. Sieburgh

2. mr. H.M. Wattendorf

3. mr. A.E.M. Röttgering

Stemmingen

23. Stemmingen in verband met:

34 588

Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.)

34 588 (bijgewerkt t/m subamendement nr. 51)

– artikelen 1 t/m 18

– amendement Verhoeven (6) over geen verwerking van persoonsgegevens wegens iemands burgerlijke staat, nationaliteit en seksuele oriëntatie

– artikel 19

– artikelen 20 t/m 24

– amendement Verhoeven (9,I) over de informatiebronnen waaruit de diensten gegevens kunnen verzamelen

– artikel 25

– artikel 26

– amendement Verhoeven c.s. (49,I) over de bescherming van de journalistieke bron

– artikel 27

– artikel 28

– amendement Van Raak (41,I) over een rechterlijke toets voorafgaand aan de inzet van bevoegdheden jegens notarissen en volksvertegenwoordigers

– artikel 29

– amendement Verhoeven c.s. (49,II)

– amendement Van Raak (41,II)

– amendement Verhoeven (35,I) over rapportages van de rechtbank en het opnemen van een notificatieplicht

– artikel 30

– artikel 31

– amendement Verhoeven (9,II)

– gewijzigd amendement Verhoeven (26,I) over ministeriële toestemming bij geautomatiseerde data-analyse

– amendement Voortman (33,I) over raadpleging van informanten

 • NB. Indien zowel amendement 26 als amendement 33 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– amendement Verhoeven (39,I) over het bevorderen van de rechtseenheid als taak voor de TIB en de CTIVD

– artikel 32

– artikelen 33 en 34

– amendement Verhoeven (36) over het uitsluiten van en mogelijk «sleepnet»-karakter van onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (invoegen artikel 34a)

– artikel 35

– amendement Verhoeven (9,III)

– gewijzigd amendement Verhoeven (26,II)

– amendement Voortman (33,II)

 • NB. Indien zowel amendement 26 als amendement 33 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– artikel 36

– artikelen 37 en 38

– amendement Voortman (33,III)

– artikel 39

– artikel 40

– amendement Van Raak c.s. (42) over geen personen als journalist of hulpverlener werkzaam voor inlichtingendiensten

– artikel 41

– artikel 42

– amendement Voortman (44) over het niet aanleggen van een DNA-databank

– artikel 43

– artikel 44

– amendement Verhoeven/Voortman (48) over binnendringen met een valse hoedanigheid

– amendement Verhoeven (45) over het niet hacken van apparaten indien dit de lichamelijke integriteit schendt

– amendement Voortman (25,I) over beperking van de medewerkingsplicht bij versleuteling van gegevens

– amendement Voortman c.s. (47) over nadere invulling van «geautomatiseerde werken» bij amvb

– artikel 45

– artikelen 46 en 47

– amendement Verhoeven (34) over het uitsluiten van en mogelijk «sleepnet»-karakter van onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (invoegen artikel 47a)

– gewijzigd amendement Voortman/Van Raak (43) over het schrappen van de sleepnetbevoegdheid

– amendement Voortman (21) over de bewaartermijn voor met onderzoeksopdrachtgerichte interceptie verworven gegevens

 • Indien 21 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Verhoeven (27,I) over dataminimalisatie bij het verwerven en verwerken van gegevens

– artikel 48

 • Indien 21 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Verhoeven (27,II)

– artikel 49

– amendement Verhoeven (38) over gerichtheid van datanalyse

– artikel 50

– artikelen 51 en 52

– amendement Verhoeven (12) over volledige kostenvergoeding bij datavergaring

– artikel 53

– amendement Verhoeven (37,I) over het openbaren van geaggregeerde data door aanbieders van communicatiediensten (invoegen artikel 53a)

– artikelen 54 t/m 56

– amendement Verhoeven (37,II) (invoegen artikel 56a)

– amendement Voortman (25,II)

– amendement Verhoeven (13) over de medewerkingsplicht bij ontsleuteling van communicatie

– amendement Verhoeven (37,III)

– artikel 57

– artikel 58

– amendement Verhoeven (35,II)

– amendement Verhoeven (14) over de notificatieplicht bij het verrichten van DNA-onderzoek

– artikel 59

– amendement Voortman (33,IV) (invoegen paragraaf 3.2.5.8)

– gewijzigd amendement Verhoeven (26,III)

– artikel 60

– artikelen 61 t/m 63

– amendement Voortman/Van Raak (46,I) over niet delen van ongeëvalueerde gegevens met buitenlandse diensten

– amendement Voortman (22) over niet delen van ongeëvalueerde gegevens met buitenlandse diensten zonder samenwerkingsverband

– gewijzigd amendement Verhoeven c.s. (50,I) over de wegingscriteria bij samenwerkingsrelaties en niet delen van ongeëvalueerde gegevens met buitenlandse diensten zonder samenwerkingsrelatie

– artikel 64

– artikelen 65 t/m 75

– amendement Verhoeven (29) over digitaal aanvragen van omtrent de eigen persoon verwerkte persoonsgegevens

– artikel 76

– artikelen 77 t/m 88

– amendement Voortman/Van Raak (46,II)

– amendement Voortman (31) over ondersteuning aan buitenlandse veiligheidsdiensten

– artikel 89

– artikelen 90 t/m 96

– amendement Verhoeven (30,I) over het toezicht en toezichtsrapport van de afdeling toezicht (CTIVD)

– amendement Verhoeven (39,II)

– artikel 97

– artikelen 98 t/m 112

– amendement Verhoeven (30,II)

– artikel 113

– subamendement Schouten (51) over goedkeuring van de Tweede Kamer voor staking van de vermoedelijk onrechtmatige uitoefening van een bevoegdheid

– amendement Voortman (32) over staking van de vermoedelijk onrechtmatige uitoefening van een bevoegdheid (invoegen artikel 113a)

– artikel 114 t/m 154

– amendement Voortman (33,V)

– artikel 155

– artikelen 156 t/m 165

– gewijzigd amendement Verhoeven c.s. (50,II)

– artikel 166

– artikelen 167 t/m 172

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

24. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

De Voorzitter: dhr. Recourt wenst zijn motie op stuk nr. 55 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 588, nr. 53

– de motie-Verhoeven over de effecten van de wet op het vestigingsklimaat in Nederland

34 588, nr. 54

– de motie-Verhoeven over verhoging van de begroting van de CTIVD en TIB

34 588, nr. 55 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Recourt over een zo gericht mogelijke inzet van bevoegdheden

34 588, nr. 56

– de motie-Recourt over evaluatie van de bewaartermijn

34 588, nr. 57

– de motie-Schouten over extra middelen voor de CTIVD

34 588, nr. 58

de motie-Schouten over risico's bij uitwisseling van data met buitenlandse diensten

34 588, nr. 59

– de motie-Schouten over internationaal vergelijkend onderzoek naar de vormgeving van de parlementaire controle

Stemmingen

25. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad

21 501-32, nr. 964

– de motie-Lodders/Geurts over het schrappen van het besluit om de ontheffingen voor varkens- en pluimveehouders niet te verlengen

21 501-32, nr. 965

– de motie-Ronnes c.s. over een uitzondering voor 2018 voor het discarden van schol in de gerichte tongvisserij

21 501-32, nr. 966

– de motie-Ronnes/Geurts over een tijdelijke oplossing voor vrije-uitloopeieren

21 501-32, nr. 967

– de motie-Dijkgraaf/Geurts over ruimte voor de sector om de alternatieve registratiemethode e-CMR te gebruiken

Stemmingen

26. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Belastingdienst

31 066, nr. 341

– de motie-Omtzigt/Bashir over een extern en onafhankelijk onderzoek naar databeveiliging bij de Belastingdienst

31 066, nr. 342

– de motie-Van Weyenberg/Grashoff over een feitenrelaas door een onafhankelijk rapporteur over alle interne waarschuwingen

Stemming

27. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Belastingdienst

De Voorzitter: dhr. Bashir wenst zijn motie op stuk nr. 328 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 066, nr. 328 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bashir/Van Vliet over substantieel en structureel verhogen van de capaciteit van de invordering

Stemmingen

28. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de staat van de Europese Unie

34 648, nr. 4 (aangehouden)

– de motie-Anne Mulder over doorlichting van de Nederlandse invloed op het Europees besluitvormingsproces

34 648, nr. 5 (aangehouden)

– de motie-Anne Mulder over het organiseren van een parlementaire Duitsland- en Belgiëdag

34 648, nr. 6

– de motie-Verhoeven over haast maken met een Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem

34 648, nr. 7

– de motie-Verhoeven over de rechten van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk na de brexit

34 648, nr. 8

– de motie-Bisschop over niet akkoord gaan met uitbreiding van bevoegdheden van EU-organen

34 648, nr. 9

– de motie-Ouwehand over het leidend laten zijn van de strijd tegen klimaatverandering

34 648, nr. 10

– de motie-Ouwehand over inzetten op naleving van de Europese klimaatafspraken

Stemming

29. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over gelijke kansen in het onderwijs en Schoolkosten

34 511, nr. 16 (gewijzigd, was nr. 4)

– de gewijzigde motie-Vermue/Jasper van Dijk over een limiet aan de vrijwillige ouderbijdrage

30. Debat over Mijnbouw met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

31. VAO Participatiewet (AO d.d. 26/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 19/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO Criminaliteitsbestrijding (AO d.d. 02/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. VAO Evaluatieonderzoek Wet kraken en leegstand (AO d.d. 02/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. VAO Beveiliging Kamerverkiezingen 2017 (AO d.d. 09/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 02/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 325

37. Voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets) (voortzetting)

34 165

38. Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) (voortzetting)

39. Gezamenlijke behandeling van:

34 596

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

34 597

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de herijking en harmonisatie van enige kwaliteitseisen voor kindercentra en peuterspeelzalen, de innovatie van die kwaliteitseisen en het aanpassen van enige eisen aan de kwaliteit van voorschoolse educatie (Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang)

34 628

40. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Invorderingswet 1990 en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet)

34 078

41. Voorstel van wet van de leden Bosma en De Graaf ter bescherming van de culturele traditie van het sinterklaasfeest (Zwarte Piet-wet)

34 584

42. Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding

34 453

43. Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) (re- en dupliek)

34 479

44. Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars) (voortzetting antwoord in 1e termijn + tweede termijn)

34 508

45. Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut

34 654

46. Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector naar aanleiding van de wetsevaluatie (Evaluatiewet WNT)

34 621

47. Goedkeuring van het op 27 september 2012 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) (Trb. 2013, 72)

34 622

48. Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uitvoering van het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) (Trb. 2013, 72)

34 609

49. Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europese procedure voor geringe vorderingen en de Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure ter uitvoering van Verordening (EU) 2015/2421 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen en Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (PbEU 2015, L 341/1)

Langetermijnagenda

21, 22 en 23 februari (week 8)

– VAO Decentralisatie Wmo/Wijkverpleging/Palliatieve zorg (AO d.d. 01/02)

– VAO Duurzaamheid en milieu (AO d.d. 18/01)

– VAO Preventiebeleid (AO d.d. 14/12)

– VSO stand van zaken uitwerking wijzigingen tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf (29 279, nr. 366)

– VSO over de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) als eerste test bij prenatale screening (29 323, nr. 108)

– VAO Ruimtelijke Ordening (AO d.d. 26/01)

– VSO over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn (28 286, nr. 902)

– VAO Biotechnologie (AO d.d. 02/02)

– VAO Scheepvaart (AO d.d. 02/02)

– VSO Subsidieregeling Fietsersbond (34 550 XII, nr. 68)

– VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 08/02)

– VAO Ouderenmishandeling (AO d.d. 08/02)

– VAO Leraren, onderwijsarbeidsmarkt en lerarenopleidingen (AO d.d. 08/02)

34 456 (voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 355 (Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek)

34 598 (voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen)

34 575 (Verzamelwet Zvw 2016)

34 309 (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring))

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 529 (Intrekking van de Zondagswet en wijziging van de Gemeentewet in verband met de bescherming van sportbeoefening en andere vormen van ontspanning op zondag (Intrekkingswet Zondagswet))

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

34 516 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling)

Krokusreces (tevens verkiezingsreces): week 9, 10 en 11

21, 22 en 23 maart (week 12)

– Afscheid van de Kamer in oude samenstelling (22 maart)

– Beëdiging van de leden (23 maart)

28, 29 en 30 maart (week 13)

34 494 (Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders)

34 429 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik)

34 472 (Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren)

34 518 (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

4, 5 en 6 april (week 14)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

34 432 (Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit)

34 519 (R2071) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en enkele andere wijzigingen)

34 483 (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten)

11, 12 en 13 april (week 15)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

34 330 (Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen)

18, 19 en 20 april (week 16)

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

34 617 (Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken)

Meireces: week 17 en 18

9, 10 en 11 mei (week 19)

34 235 (R2053) (Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74))

34 571 (Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het vastleggen van het recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en van overgangsrecht voor de inkomensondersteuning)

16, 17 en 18 mei (week 20)

33 603 (Goedkeuring van de op 19 november 2010 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake verbetering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit (Trb. 2010, 321))

23, 24 en 25 mei (week 21)

34 493 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten met het oog op het moderniseren van de regeling van internationale samenwerking in strafzaken (herziening regeling internationale samenwerking in strafzaken))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

4. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland en over intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden (Grashoff) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

6. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Minister BuHa/OS, Staatssecretaris EZ)

7. Debat over voedselveiligheid (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

8. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

9. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

10. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

11. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

12. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

13. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

14. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

15. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

16. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

17. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

18. Debat over de persvrijheid in Turkije (De Roon) (Minister BuZa)

19. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

20. Debat over maatwerk in de zorg (Potters) (Staatssecretaris VWS)

21. Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Minister EZ en Staatssecretaris I&M)

22. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van DuPont (Tanamal) (Minister SZW)

23. Debat over de biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

24. Debat over de import van Russisch aardgas (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

25. Debat over de consequenties van de uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens voor het Statuut (Bosman) (Minister BZK)

26. Debat over milieuzones (Visser) (Staatssecretaris I&M)

27. Debat over het rapport over de opsporing in Nederland (Van Toorenburg) (Minister V&J)

28. Debat over uitspraken van de Staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

29. Debat over de huurtoeslag (Bashir) (Minister W&R)

30. Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (Yücel) (Minister SZW)

31. Debat over discriminatie en racisme in Nederland (Marcouch) (Minister V&J, Minister SZW)

32. Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

33. Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust (Koşer Kaya) (Minister I&M)

34. Debat over de uitvoering van moties over een marktconsultatie en openbaar aanbesteden (Ziengs) (Minister OCW)

35. Debat over oneigenlijke winsten van kleine zorg-bv’s (Agema) (Staatssecretaris VWS)

36. Debat over de werking van de Wet werk en zekerheid (Van Weyenberg) (Minister SZW)

37. Debat over geldstromen vanuit salafistische organisaties (Pieter Heerma) (Minister SZW)

38. Debat over de personeelstekorten in de zorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

39. Debat over de rechtspositie van burgers na de overgang van de zorg naar gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

40. Debat over het kernafval in Petten (Dik-Faber) (Minister I&M)

41. Debat over de oordelen van rechters in misbruikzaken (Van Toorenburg) (Minister V&J)

42. Debat over het bericht dat tien procent van de Nederlanders zorg om financiële redenen mijdt (Leijten) (Minister VWS)

43. Debat over de onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe veiligheid (Van Veldhoven) (Minister I&M, Minister SZW)

44. Debat over het CETA-verdrag (Jasper van Dijk) (Minister BuHa-OS)

45. Debat over financiering van terrorisme via fraudecarrousels (Omtzigt) (Minister V&J, Staatssecretaris Financiën)

46. Debat over de situatie bij het Europees Octrooibureau (Gesthuizen) (Staatssecretaris EZ)

47. Debat over de situatie rondom DELTA N.V. in Zeeland (Jan Vos) (Minister EZ)

48. Debat over de toekomst van de langdurige wijkverpleging (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

49. Debat over het bericht dat kinderen in de jeugdzorg in de knel komen na hun achttiende (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

50. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS)

51. Debat over de stand van de Maas naar aanleiding van de aanvaring bij de stuw in Grave (Van Helvert) (Minister I&M)

52. Debat over de uitvoering van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

53. Debat over het bericht dat verkiezingsuitslagen eenvoudig te hacken zijn (Verhoeven) (Minister BZK)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

2. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

3. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

5. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

6. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

7. Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders (Van Toorenburg) (Minister V&J)

8. Dertigledendebat over tariefverschillen bij de inkoop van zorg door gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

10. Dertigledendebat over 18-plussers met verstandelijke beperkingen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

11. Dertigledendebat over Syrische kindbruiden in Nederland (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

12. Dertigledendebat over de missie in Mali (Knops) (Minister BuZa, Minister Defensie)

13. Dertigledendebat over het bericht dat De Lelie zorggroep stopt met wijkverpleging in Zwolle en Amersfoort (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

14. Dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst informatie achterhield voor het gerechtshof en de Hoge Raad (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

15. Dertigledendebat over het afschaffen van de visumplicht voor de Turken (Omtzigt) (Minister-President, Minister BuZa)

16. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over schuldhulpverlening (Schouten) (Staatssecretaris SZW)

17. Dertigledendebat over de regionale spoedeisende zorg (Bruins Slot) (Minister VWS)

18. Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (Van ‘t Wout) (Staatssecretaris SZW)

19. Dertigledendebat over een Oekraïense «plofkipfabriek» in Veenendaal (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

20. Dertigledendebat over de erkenning van de Armeense genocide door Duitsland (Voordewind) (Minister BuZa)

21. Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval bewust buiten de openbaarheid heeft gehouden (Moors) (Minister SZW)

22. Dertigledendebat over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied (Ulenbelt) (Minister SZW)

23. Dertigledendebat over investeringsprojecten in infrastructuur (Monasch) (Minister EZ)

24. Dertigledendebat over het bericht dat Milieudefensie uit het Convenant weidegang is gestapt (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

25. Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt (Van Tongeren) (Minister I&M)

26. Dertigledendebat over de zorgkosten voor chronisch zieken (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

27. Dertigledendebat over de kwaliteit van de inburgering van vluchtelingen (Karabulut) (Minister SZW)

28. Dertigledendebat over de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (Van Gerven) (Minister VWS)

29. Dertigledendebat over de besteding van zorggeld door gemeenten (Leijten) (Staatssecretaris VWS, Minister BZK)

30. Dertigledendebat over aanbieders van taalles aan inburgeraars (Van Meenen) (Minister SZW)

31. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet wist van het afwijzen van het fosfaatplan (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

32. Dertigledendebat over een verstandelijk beperkt meisje dat onterecht opgesloten zat in een zorginstelling (Potters) (Staatssecretaris VWS)

33. Dertigledendebat over het bericht dat de inburgering faalt (Pieter Heerma) (Minister SZW)

34. Dertigledendebat over het bericht dat de veiligheid van Schiphol in gevaar komt door een tekort aan marechaussees (Belhaj) (Minister V&J)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 13 februari van 11.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van het lid Omtzigt over ECB monetair beleid en de nadelige gevolgen voor de Nederlandse pensioenfondsen

Recesperiodes

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Herfstreces 2017: vrijdag 13 oktober t/m maandag 23 oktober 2017

Kerstreces 2017: vrijdag 22 december 2017 t/m maandag 15 januari 2018

Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 21 maart 2018 (geen avondvergadering op dinsdag 20 maart en geen vergadering op woensdag 21 maart 2018, de gehele dag).

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

2e Pinksterdag: maandag 21 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018