Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734648 nr. 5

34 648 Staat van de Europese Unie 2017

Nr. 5 MOTIE VAN HET LID ANNE MULDER

Voorgesteld 9 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende het grote aantal gezamenlijke onderwerpen waar Nederland en zijn buurlanden een belang delen, zoals trein- en wegverbindingen, grensoverschrijdende arbeid en economie, samenwerking op het gebied van veiligheid en Europese aangelegenheden;

spreekt de wens uit om een parlementaire Duitslanddag en een parlementaire Belgiëdag te organiseren en roept het presidium op om hiertoe met een voorstel te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Anne Mulder