Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734376 nr. 8

34 376 Initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug: «Lobby in daglicht: luisteren en laten zien»

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 23 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederlandse overheidsorganisaties hun contactgegevens verkopen via de Staatsalmanak en digitaal via overheidsadressen.nl;

overwegende dat eenieder gelijke toegang tot de overheid dient te hebben om zijn of haar belang te behartigen, en dat hieraan geen financiële drempels in de weg horen te staan;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat eenieder gratis toegang heeft tot relevante contactgegevens van ambtenaren op rijksniveau en dit voor de decentrale overheden te bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya