Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734313 nr. 9

34 313 Initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koşer Kaya over wei voor de koe

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID GEURTS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 6 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er bij het bespreken van de initiatiefnota Wei voor de koe zorgen zijn over de groei van de melkveehouderij;

overwegende dat deze zorgen ertoe lijken te leiden dat partijen weidegang willen verplichten;

spreekt uit, de discussie niet over maar met de boeren te voeren en daarom gezamenlijk met de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken op werkbezoek te gaan bij een aantal melkveebedrijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts