Kamerstukken in dossier 34596

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-11-2016 2016-2017 Kamerstuk 34596, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk); Motie; Motie van de leden Yücel en Ulenbelt over het vierogenplan als verplicht onderdeel van het veiligheidsplan

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-02-2017 2016-2017 Kamerstuk 34596, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk); Motie; Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over gelijktrekken van de regels voor ouderparticipatiecrèches

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-02-2017 2016-2017 Kamerstuk 34596, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk); Motie; Motie van het lid Van 't Wout c.s. over monitoren van de voorbereiding op en de implementatie van de wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-02-2017 2016-2017 Kamerstuk 34596, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk); Motie; Motie van het lid Van 't Wout c.s. over uitvoeren van een bedrijfseffectentoets

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-02-2017 2016-2017 Kamerstuk 34596, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk); Motie; Motie van het lid Pieter Heerma over uitstel van de invoering van de harmonisatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-02-2017 2016-2017 Kamerstuk 34596, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Voortman en Yücel over de gevolgen van de nieuwe kwaliteitseisen voor de tarieven in en het gebruik van kinderopvang (34596-9)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-02-2017 2016-2017 Kamerstuk 34596, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Pieter Heerma over de inwerkingtreding van het wetsvoorstel harmonisatie peuterspeelzalen (t.v.v. 34596-14)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-02-2017 2016-2017 Kamerstuk 34596, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk); Voorstel van wet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-11-2016 2016-2017 Kamerstuk 34596, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Uitvoeringstoets VNG

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-11-2016 2016-2017 Kamerstuk 34596, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal