Kamerstukken in dossier 34596

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-05-2017 2016-2017 Kamerstuk 34596, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (35 kB)

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk); Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-05-2017 2016-2017 Kamerstuk 34596, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (22 kB)

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk); Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-05-2017 2016-2017 Kamerstuk 34596, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de herijking en harmonisatie van enige kwaliteitseisen voor kindercentra en peuterspeelzalen, de innovatie van die kwaliteitseisen en het aanpassen van enige eisen aan de kwaliteit van voorschoolse educatie (Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang); Brief inzake Ontwerpbesluiten kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-04-2017 2016-2017 Kamerstuk 34596, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (238 kB)

  Conceptbesluit harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  06-04-2017 2016-2017 34596, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk); Brief inzake harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-04-2017 2016-2017 Kamerstuk 34596, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (25 kB)

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk); Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-02-2017 2016-2017 Kamerstuk 34596, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Voortman en Yücel over de gevolgen van de nieuwe kwaliteitseisen voor de tarieven in en het gebruik van kinderopvang (34596-9)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-02-2017 2016-2017 Kamerstuk 34596, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Pieter Heerma over de inwerkingtreding van het wetsvoorstel harmonisatie peuterspeelzalen (t.v.v. 34596-14)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-02-2017 2016-2017 Kamerstuk 34596, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk); Motie; Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over gelijktrekken van de regels voor ouderparticipatiecrèches

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-02-2017 2016-2017 Kamerstuk 34596, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal