Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731066 nr. 337

31 066 Belastingdienst

Nr. 337 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK

Voorgesteld 8 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat als gevolg van een goudgerande vertrekregeling een leegloop bij de Belastingdienst dreigt;

overwegende dat de Commissie onderzoek Belastingdienst waarschuwt dat de continuïteit van de belastinginning door deze reorganisatie in gevaar dreigt te komen;

constaterende dat de Belastingdienst voor dit jaar 1.268 mensen wil werven, van wie 500 voor kritieke functies;

verzoekt de regering, met spoed een rekruteringsplan op te stellen voor 2017 en dit plan binnen een maand naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck