Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201732399 nr. 64

32 399 Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Nr. 64 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 2 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de aanbevelingen van de commissie-Hoekstra heeft overgenomen;

constaterende dat de monitoring van de aanbevelingen van de commissie-Hoekstra niet langer plaatsvindt;

overwegende dat het van groot belang is dat er blijvend wordt toegezien op naleving van de aanbevelingen van de commissie-Hoekstra;

verzoekt de regering om, toezicht te laten houden op de naleving van de aanbevelingen uit het rapport van de commissie-Hoekstra,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten