Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731066 nr. 336

31 066 Belastingdienst

Nr. 336 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK

Voorgesteld 8 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het zowel voor de Commissie onderzoek Belastingdienst als voor de Staatssecretaris een volstrekt mysterie is hoe de van-werk-naar-werkregeling opeens is omgekat tot een generieke en zeer genereuze vertrekregeling;

overwegende dat deze regeling tot stand is gekomen zonder medeweten en zonder instemming van de Staatssecretaris;

verzoekt de regering, nader onderzoek te doen naar deze mysterieuze transformatie van de vertrekregeling, waardoor nu zelfs de continuïteit van de Belastingdienst in gevaar dreigt te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck