Kamerstukken in dossier 34126

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (6 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken); Nader voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 34126, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (20 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken); Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-09-2018 2017-2018 Kamerstuk 34126, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken); Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-06-2018 2017-2018 Kamerstuk 34126, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken); Brief regering; Uitvoering van de motie van het lid Helder over monitoren of het door de rechtspraktijk te ontwikkelen beleid tot stand komt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-05-2018 2017-2018 Kamerstuk 34126, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken); Amendement; Amendement van het lid Van der Staaij over het voorkomen dat bij samenloop van vrijheidsstraffen het onvoorwaardelijk deel van de vrijheidsstraf korter wordt dan het geval zou zijn als de vrijheidsstraffen afzonderlijk ten uitvoer zouden zijn gelegd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 34126, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Groothuizen en Van Dam over het verruimen van de strafruimte met een derde van het wettelijk maximum in bepaalde gevallen bij ongelijktijdige berechting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 34126, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken); Amendement; Amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 11 over het voorkomen dat bij samenloop van vrijheidsstraffen het onvoorwaardelijk deel van de vrijheidsstraf korter wordt dan het geval zou zijn als de vrijheidsstraffen afzonderlijk ten uitvoer zouden zijn gelegd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 34126, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken); Amendement; Amendement van het lid Groothuizen over de mogelijkheid voor de rechter om artikel 63 Sr in bijzondere gevallen buiten toepassing te laten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 34126, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken); Amendement; Nader gewijzigd amendement van de leden Groothuizen en Van Dam ter vervanging van nr. 13 over het verruimen van de straf met een derde van het wettelijk maximum in bepaalde gevallen bij ongelijktijdige berechting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 34126, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken); Amendement; Tweede nader gewijzigd amendement van de leden Groothuizen en Van Dam ter vervanging van nr. 14 over het voorkomen van grote verschillen bij het op te leggen strafmaximum en het verruimen van strafruimte bij cold-case zaken in geval van ongelijktijdige berechtiging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 34126, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal