Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731209 nr. 207

31 209 Schoon en zuinig

Nr. 207 MOTIE VAN HET LID GEURTS

Voorgesteld 8 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de motie-Geurts/Van Veldhoven (31 209, nr. 197) onvoldoende is uitgevoerd, omdat niet duidelijk is welk effect de aanpassing van de software heeft bij de verschillende modellen op motorvermogen en verbruik;

overwegende dat er niet voor niets is gefraudeerd met de software en dat dus de wijziging van de software waardoor minder stikstofoxiden (NOx) wordt uitgestoten een effect moet hebben;

overwegende dat de autobezitter behoort te weten wat het effect is van de softwareaanpassing op zijn auto;

verzoekt de regering, de fabrikanten en de Duitse autoriteiten om opheldering te vragen en verder onderzoek te doen zodat inzichtelijk wordt wat de softwareaanpassing inhoudt en wat dit voor effect heeft op motorvermogen en verbruik,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts