Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201721501-32 nr. 966

21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 966 MOTIE VAN DE LEDEN RONNES EN GEURTS

Voorgesteld 9 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, er bij de Europese Commissie op aan te dringen om op korte termijn met een tijdelijke oplossing te komen voor vrije-uitloopeieren en voor de lange termijn te pleiten voor een uitzondering voor overmacht zoals bij biologische eieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes

Geurts