Kamerstukken in dossier 34456

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen; Geleidende brief; Geleidende brief

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34456, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen ; Amendement; Amendement van het lid Koopmans over het intact laten van artikel 267, onderdelen 1 en 2, en uitbreiding daarvan met de Koning

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2018 2017-2018 Kamerstuk 34456, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen ; Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Koopmans en Kuiken ter vervanging van nr. 10 over uitbreiding van artikelen 267 en 279 met de Koning

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2018 2017-2018 Kamerstuk 34456, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen ; Amendement; Amendement van de leden Koopmans en Kuiken over het intact laten van de huidige artikelen 267, onderdelen 1 en 2, en 279

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2018 2017-2018 Kamerstuk 34456, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen ; Amendement; Amendement van het lid Van Dam c.s. over behoud strafbaarstelling belediging van de Koning

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2018 2017-2018 Kamerstuk 34456, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen ; Amendement; Amendement van het lid Markuszower over het schrappen van de rechter uit de artikelen 267 en 279

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2018 2017-2018 Kamerstuk 34456, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen ; Nota van wijziging (initiatiefvoorstel); Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-03-2018 2017-2018 Kamerstuk 34456, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen ; Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Koopmans en Kuiken ter vervanging van nr. 12 over het intact laten van de huidige artikelen 267, onderdelen 1 en 2, en 279

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 34456, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen ; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Dam c.s. ter vervanging van nr. 13 over behoud strafbaarstelling belediging van de Koning

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 34456, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen ; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Markuszower ter vervanging van nr. 14 over geen strafverhoging voor ambtenaren en geen klachtvereiste voor de Koning, politieagenten, militairen en ambulancepersoneel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 34456, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal