Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734376 nr. 11

34 376 Initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug: «Lobby in daglicht: luisteren en laten zien»

Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN RECOURT EN VOORTMAN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 23 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat een goede overheid een open overheid is die haar burgers betrekt en zich verantwoordt over de gemaakte belangenafweging;

van mening dat ondoorzichtig is welke belangenafweging wordt gemaakt omdat die niet openbaar is en de memorie van toelichting hierover veelal geen of onvoldoende uitsluitsel geeft;

van mening dat het de kwaliteit van en het draagvlak voor beleid en wetgeving vergroot als evenwichtige inspraak heeft plaatsgevonden;

van mening dat de Kamer haar controlerende taak beter kan vervullen als ook de ingebrachte belangen evenwichtig en controleerbaar zijn;

verzoekt de regering, bij elke wet en groot beleidsonderwerp een lobbyparagraaf toe te voegen waarin de regering zich verantwoordt over de gemaakte impactanalyse, de ingebrachte belangen en de gemaakte afweging in algemeen belang,

en gaat over tot de orde van de dag.

Recourt

Voortman