Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731209 nr. 209

31 209 Schoon en zuinig

Nr. 209 MOTIE VAN DE LEDEN HOOGLAND EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 8 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij de helft van de 30 door de RDW geteste voertuigen sprake is van afwijkend emissiegedrag en dat fabrikanten daarmee opereren op of over de grens van het toelaatbare;

overwegende dat ook bij andere voertuigen, die elders in de Europese Unie zijn goedgekeurd, sprake is van afwijkend emissiegedrag en dat fabrikanten daarmee opereren op of over de grens van het toelaatbare;

overwegende dat naar aanleiding hiervan nog geen vergaande acties zoals een verplichte terugroepactie of het intrekken van een typegoedkeuring zijn overwogen, laat staan genomen;

verzoekt de regering, wat betreft de in Nederland goedgekeurde voertuigtypes, in overleg met de RDW zo spoedig mogelijk over te gaan tot een betekenisvolle actie bij auto's van fabrikanten die de grens van het toelaatbare hebben overschreden en de Kamer hierover uiterlijk voorjaar 2017 te informeren;

verzoekt de regering voorts, wat betreft voertuigen waarbij de grens van het toelaatbare is overschreden, maar die elders in de Europese Unie zijn goedgekeurd, verder aan te dringen op acties in Europees verband, en de Kamer hierover uiterlijk voorjaar 2017 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoogland

Van Veldhoven