Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731066 nr. 342

31 066 Belastingdienst

Nr. 342 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN GRASHOFF

Voorgesteld 9 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Staatssecretaris van Financiën signalen ontvangen heeft over interne waarschuwingen over beveiligingsrisico's binnen de Belastingdienst;

constaterende dat de Staatssecretaris de Kamer pas wil informeren over deze signalen met de halfjaarrapportage in april 2017;

overwegende dat de Kamer sneller inzicht wil hebben in de waarschuwingen over beveiligingsrisico's en hoe hierop is gereageerd;

verzoekt de regering, uiterlijk 1 maart 2017 een feitenrelaas naar de Kamer te sturen over alle interne waarschuwingen in de periode 2014–2016 over beveiligingsrisico's, en dit feitenrelaas te doen opstellen door een onafhankelijk rapporteur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Grashoff