Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734511 nr. 16

34 511 Initiatiefnota van de leden Ypma en Mohandis: «Gelijke onderwijskansen voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, afkomst of het opleidingsniveau van hun ouders»

Nr. 16 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VERMUE EN JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 4

Voorgesteld 7 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er scholen zijn die honderden en soms zelfs duizenden euro’s aan vrijwillige ouderbijdrage vragen;

constaterende dat veel scholen de vrijwilligheid van de ouderbijdrage in de schoolgids benoemen, maar dit combineren met een moreel appèl op ouders deze alsnog te voldoen;

verzoekt de regering, in overleg met alle relevante actoren in het primair- en voortgezet onderwijs:

  • een limiet te stellen aan de vrijwillige ouderbijdrage;

  • te zorgen dat ouders op voorhand van het jaar geïnformeerd zijn over het totaalbedrag voor het gehele jaar van de vrijwillige ouderbijdrage;

en gaat over tot de orde van de dag,

Vermue

Jasper Van Dijk