Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201729398 nr. 552

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 552 MOTIE VAN HET LID VISSER

Voorgesteld 8 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister van V en J bij het opstellen van de nieuwe Veiligheidsagenda verkeersveiligheid als landelijke prioriteitsstelling zal agenderen en dat dit van groot belang is voor de verbetering van de verkeersveiligheid;

constaterende dat er nog te weinig gemeenten zijn waar verkeersveiligheid is opgenomen in de veiligheidsplannen waardoor het niet op de agenda staat van de regionale driehoeken, terwijl 61% van alle verkeersdoden op gemeentelijke wegen valt;

constaterende dat de politie aangeeft dat gemeenten hun weginrichting moeten aanpassen voordat er wordt overgegaan tot handhaving;

van mening dat hiermee een kip-of-eidiscussie ontstaat, terwijl de verkeersveiligheid van groot maatschappelijk belang is;

verzoekt de regering om, samen met de gemeenten, OM en politie te kijken wat er qua afspraken over veilige weginrichting en handhavingsplannen nodig is om de verkeersveiligheid te verbeteren en de Kamer voor de zomer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visser