Publicaties over dossier 32399

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 10 juni 2020 tot wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2020 Staatsblad 2020, 181 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 23 januari 2019, houdende wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-02-2019 Staatsblad 2019, 51 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 23 januari 2019 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en enkele andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-02-2019 Staatsblad 2019, 52 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 17 oktober 2018 tot wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2018 Staatsblad 2018, 401 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 5. Adviezen Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2018 Staatscourant 2018, 40546 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Adviezen Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-07-2018 Staatscourant 2018, 39238 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Adviezen Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en enkele andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2018 Staatscourant 2018, 39148 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-04-2018 Staatsblad 2018, 94 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 24 januari 2018, houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-02-2018 Staatsblad 2018, 37 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 24 januari 2018 tot vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-02-2018 Staatsblad 2018, 38 Ministerie van Justitie en Veiligheid