Publicaties over dossier 32399

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (86 kB)

  Zorg en dwang; Verslag van een mondeling overleg met de minister en de staatsecretaris van VWS, gehouden op 9 juni 2020, over de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-06-2020 2019-2020 Kamerstuk 35370, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Wet Download icon PDF (30 kB)

  Wet van 10 juni 2020 tot wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2020 Staatsblad 2020, 181 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1829 kB)

  Tweede Kamer; Verslag van een schriftelijk overleg over de Wet zorg en dwang en over de stand van zaken m.b.t. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  08-05-2020 2019-2020 35370, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (4 kB)

  Zorg en dwang; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS inzake stand van zaken gedwongen zorgwetten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 35370, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Zorg en dwang; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de petitie 'Uitvoerbaarheid Wet verplichte ggz. Vereenvoudiging van de wet is noodzaak'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 35370, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (144 kB)

  Zorg en dwang; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de Wet zorg en dwang en over de stand van zaken m.b.t. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 35370, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (8 kB)

  Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van VWS inzake toezegging multiproblematiek

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 32399, nr. N Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (26 kB)

  Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Brief van de staatssecretaris van VWS inzake stand van zaken Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 32399, nr. M Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (26 kB)

  Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Brief regering; Stand van zaken m.b.t. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 32399, nr. 91 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (99 kB)

  DNA-onderzoek in strafzaken; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 november 2019, over DNA-onderzoek naar aanleiding van de uitkomsten van de commissie Hoekstra

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 31415, nr. 26 Tweede Kamer der Staten-Generaal