Publicaties over dossier 32399

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon PDF (20 kB)

  Wet van 23 januari 2019 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en enkele andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-02-2019 Staatsblad 2019, 52 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Wet Download icon PDF (4 kB)

  Wet van 23 januari 2019, houdende wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-02-2019 Staatsblad 2019, 51 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (42 kB)

  Geestelijke gezondheidszorg; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over twee ontwerpbesluiten over gedwongen zorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 25424, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (51 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2018 Staatscourant 2018, 66690 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (35 kB)

  Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Brief regering; Beleidsreactie op het Tussenrapport van de heer Hoekstra over de naleving en uitvoering van verbetermaatregelen naar aanleiding van het onderzoek naar de zaak Bart van U.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 32399, nr. 89 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Wet Download icon PDF (154 kB)

  Wet van 17 oktober 2018 tot wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2018 Staatsblad 2018, 401 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Geestelijke gezondheidszorg; Brief van de minister van VWS over uitstel beantwoorden vragen over Voorhang besluiten over gedwongen zorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 25424, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (2632 kB)

  Tussenrapport van de heer Hoekstra, incl. actualiteit in vervolg op het van debat 4 juli 2018 t.a.v. DNA-V

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  13-09-2018 2017-2018 32399, nr. 88 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Brief regering; Tussenrapport van de heer Hoekstra, incl. actualiteit in vervolg op het van debat 4 juli 2018 t.a.v. DNA-V

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-09-2018 2017-2018 Kamerstuk 32399, nr. 88 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de capaciteit in de ambulante, beveiligde en acute geestelijke gezondheidszorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-09-2018 2017-2018 Kamerstuk 32399, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal