Kamerstukken in dossier 34453

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34453, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen); Nota van wijziging; Nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-01-2017 2016-2017 Kamerstuk 34453, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen); Amendement; Amendement van het lid Albert de Vries over de mogelijkheden van aannemers om aansprakelijkheid te beperken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-01-2017 2016-2017 Kamerstuk 34453, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen); Amendement; Amendement van het lid Albert de Vries over de mogelijkheid voor de vergunningverlener om aanwijzingen te geven over het gebruik van kwaliteitsborgingssystemen ten behoeve van specifieke risicovolle elementen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-01-2017 2016-2017 Kamerstuk 34453, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-01-2017 2016-2017 Kamerstuk 34453, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen); Amendement; Amendement van het lid Albert de Vries over onder andere een overdrachtsdossier over een bouwwerk

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-01-2017 2016-2017 Kamerstuk 34453, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Albert de Vries ter vervanging van nr. 11 over een aanscherping van de waarschuwingsplicht van aannemers

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-02-2017 2016-2017 Kamerstuk 34453, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen); Amendement; Amendement van het lid Albert de Vries ter vervanging van nr. 12 over een risicobeoordeling bij de vergunningaanvraag voor het bouwen van bouwwerken die onder het stelsel van kwaliteitsborging worden gebracht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-02-2017 2016-2017 Kamerstuk 34453, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen); Amendement; Amendement van het lid Albert de Vries ter vervanging van nr. 14 over de introductie van een consumentendossier en het stellen van regels aan de gereedmelding bij het bevoegd gezag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-02-2017 2016-2017 Kamerstuk 34453, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Ronnes ter vervanging van nr. 9 over het slechts verruimen van de aansprakelijkheid van de aannemer bij particuliere opdrachtgevers die niet over een bijzondere deskundigheid beschikken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-02-2017 2016-2017 Kamerstuk 34453, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal