Kamerstukken in dossier 34453

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen); Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over uitstel van de beantwoording van vragen over het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-06-2020 2019-2020 Kamerstuk 34453, nr. P Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (249 kB)

  Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen); Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de voorhang van het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 34453, nr. O Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (16 kB)

  Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen); Brief van de minister van BZK over de uitwerking van de toetsingscriteria voor de monitoring van de implementatie en evaluatie van dit wetsvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 34453, nr. N Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (101 kB)

  Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar aanleiding van correspondentie over en ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 34453, nr. M Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (126 kB)

  Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  18-01-2019 2018-2019 34453, nr. 31 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen); Brief regering; Bestuursakkoord Kwaliteitsborging voor het bouwen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-01-2019 2018-2019 Kamerstuk 34453, nr. 31 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (53 kB)

  Afschrift brief Eerste Kamer over het Bestuursakkoord Kwaliteitsborging voor het bouwen

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  18-01-2019 2018-2019 34453, nr. 31 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (154 kB)

  Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Den Haag, 17 januari 2019, 5 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  17-01-2019 2018-2019 34453, nr. L Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen); Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het 'Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-01-2019 2018-2019 Kamerstuk 34453, nr. L Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (104 kB)

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 november 2018 aan de Tweede Kamer over het evaluatierapport van de proefprojecten kwaliteitsborging bouw

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  30-11-2018 2018-2019 34453, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal