Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201729398 nr. 550

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 550 MOTIE VAN DE LEDEN RONNES EN VAN HELVERT

Voorgesteld 8 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Rijkswaterstaat in 2018 groot onderhoud gaat doen aan de N36 en dat dat een geschikt moment is om het profiel van de weg uit oogpunt van verkeersveiligheid aan te passen door het verbeteren van de uitwijkmogelijkheden, de belijning en middengeleiding;

overwegende dat de reeds geplande en uitgevoerde maatregelen zullen leiden tot een substantiële vermindering van het aantal verkeersongevallen;

voorts overwegende dat op de N36 een proefproject gedaan zal worden in het kader van gedragsbeïnvloeding om de verkeersveiligheid verder te verbeteren;

verzoekt de regering, bij het onderhoud aan de N36 in 2018 het profiel van die weg beperkt te verbreden zodat de verkeersveiligheid nog verder kan toenemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes

Van Helvert