Publicaties over dossier 34597

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (252 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-09-2017 Staatscourant 2017, 50037 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (269 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot het stellen van eisen aan de kwaliteit van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk (Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-09-2017 Staatscourant 2017, 49946 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (32 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van diverse besluiten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-09-2017 Staatscourant 2017, 49949 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. AMvB Download icon PDF (280 kB)

  Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-09-2017 Staatsblad 2017, 323 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. AMvB Download icon PDF (38 kB)

  Besluit van 23 juni 2017, houdende wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen om te bewerkstelligen dat gevallen van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling dan wel vermoedens daarvan bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling worden gemeld

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-07-2017 Staatsblad 2017, 291 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (81 kB)

  Advies Raad van State inzake ontwerpbesluit, houdende tijdelijke regels voor een experiment in het kader van meertaligheid in de dagopvang en het peuterspeelzaalwerk (Tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-06-2017 Staatscourant 2017, 34410 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Wet Download icon PDF (18 kB)

  Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2017 Staatsblad 2017, 251 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. AMvB Download icon PDF (67 kB)

  Tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-06-2017 Staatsblad 2017, 249 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Handeling | Hamerstukken Download icon PDF (3 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) (34596); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-06-2017 2016-2017 nr. 29, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon PDF (3 kB)

  Agenda van de vergaderingen van 30 mei 2017

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  24-05-2017 2016-2017 Eerste Kamer der Staten-Generaal