Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734648 nr. 4

34 648 Staat van de Europese Unie 2017

Nr. 4 MOTIE VAN DE LEDEN ANNE MULDER

Voorgesteld 9 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het belangrijk is dat de Nederlandse invloed op het Europese besluitvormingsproces zo groot mogelijk is;

verzoekt de regering, een doorlichting uit te voeren met als vraag of Nederland tijdig en effectief is bij de beïnvloeding van het Europese besluitvormingsproces en daarbij te bezien hoe dat eventueel beter kan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Anne Mulder