Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201733785 nr. 15

33 785 Voordrachten ter vervulling van vacatures in de Hoge Raad

Nr. 15 HERDRUK1 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 februari 2017

In verband met het opmaken van een voordracht van een kandidaat ter vervulling van een vacature van raadsheer in de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden per 1 september 2017 kunnen wij namens de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie het volgende melden.

De commissie heeft gesprekken gevoerd met de eerste drie kandidaten die op de aanbevelingslijst staan die de president van de Hoge Raad bij brief van 22 december 2016 aan u heeft doen toekomen2.

De commissie heeft eveneens een gesprek gevoerd met de president van en de procureur-generaal bij de Hoge Raad, waar de commissie een toelichting op de aanbevelingslijst heeft ontvangen.

De commissie stelt thans de volgende voordracht voor:

  • 1. Mevrouw prof. mr. drs. C.H. Sieburgh

  • 2. Mevrouw mr. H.M. Wattendorff

  • 3. Mevrouw mr. A.E.M. Röttgering

De voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, Ypma

De griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, Hessing-Puts


X Noot
1

Herdruk i.v.m. correctie in de tekst

X Noot
2

De brief van de President van de Hoge Raad der Nederlanden met de aanbevelingslijst en de kopieën van de curricula vitae van de op de lijst vermelde personen zijn ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.