Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201730196 nr. 509

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 509 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S.

Voorgesteld 7 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer zich eerder heeft uitgesproken voor:

  • een Europese, bindende doelstelling voor duurzame energie per lidstaat (33 858, nr. 23, Van Tongeren/Dik Faber);

  • streven naar het louter verkopen van emissieloze (nieuwe) auto's in 2025 (30 196, nr. 449, Jan Vos c.s.);

  • uitfasering van alle kolencentrales in Nederland (34 302, nr. 99, Van Weyenberg/Van Veldhoven);

  • de verstrekking van nieuwe SDE+-subsidie voor de bij- en meestook van biomassa in kolencentrales per direct, dan wel zo snel mogelijk, stopzetten (31 239, nr. 230, Jan Vos c.s.);

verzoekt de regering, haar Energieagenda overeenkomstig de dicta van bovengenoemde, reeds aangenomen moties aan te passen, en de Kamer op korte termijn haar aangepaste Energieagenda toe te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Jan Vos

Van Veldhoven

Dik-Faber

Ouwehand

Smaling