Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734376 nr. 7

34 376 Initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug: «Lobby in daglicht: luisteren en laten zien»

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 23 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat inspraakmogelijkheden over beleid en regelgeving zich voornamelijk aan het einde van de voorbereidingsfase bevinden;

overwegende dat er behoefte bestaat aan inspraak eerder in het besluitvormingsproces en dat dit de kwaliteit van beleid en regelgeving ten goede kan komen;

verzoekt de regering om, naar voorbeeld van de «green paper»-praktijk van de Europese Commissie, relevante feiten en meningen over bepaalde onderwerpen te verzamelen door discussiedocumenten met mogelijke voorstellen voor beleid of discussievragen die open zijn ter consultatie te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya