Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201730196 nr. 519

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 519 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 7 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs Nederland drastische maatregelen moet nemen om de CO2-uitstoot terug te dringen;

constaterende dat het huidige ETS-systeem en huidige prijsniveau van CO2 niet functioneren en niet het gewenste effect sorteren voor de transitie naar een duurzame energievoorziening;

overwegende dat bijsturen van het ETS-systeem op Europees niveau te lang duurt en er dus op korte termijn geen zicht is op stijging van de prijs van CO2 naar een effectief niveau;

verzoekt de regering, concrete stappen te zetten om met een kopgroep van een aantal gelijkgestemde buurlanden tot een effectieve CO2-beprijzing te komen die sturing op CO2-uitstoot mogelijk maakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber