Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201729398 nr. 551

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 551 MOTIE VAN HET LID VISSER

Voorgesteld 8 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er diverse maatregelen in het kader van de verkeersveiligheid aan de N36 worden uitgevoerd in 2017 en 2018 en dat er groot onderhoud gepland staat voor 2018;

constaterende dat er op de begroting van I en M voor 2017 extra geld is gereserveerd voor verkeersveiligheid middels het programma Meer Veilig;

overwegende dat onduidelijk is of een verbreding van 50 centimeter van de N36 een belangrijke bijdrage levert aan de verkeersveiligheid en dat deze verbreding gecombineerd zou kunnen worden met het voorziene groot onderhoud in 2018 aan deze weg, waardoor de kosten beperkt kunnen blijven;

verzoekt de regering om, nader te onderzoeken of een dergelijke verbreding bijdraagt aan de verkeersveiligheid, inclusief de kosten, en daarmee past in de doelstellingen van het programma Meer Veilig;

en verzoekt de regering, maximaal 5 miljoen hiervoor te reserveren, mits het inderdaad een doelmatige investering voor verkeersveiligheid blijkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visser