Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201724095 nr. 411

24 095 Frequentiebeleid

Nr. 411 MOTIE VAN DE LEDEN REMCO BOSMA EN OOSENBRUG

Voorgesteld 7 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het op termijn de bedoeling is dat radiouitzendingen alleen nog via DAB+ plaatsvinden;

constaterende dat een vergunning die is verleend voor een FM-zender thans door middel van de verplichte koppeling ook de basis vormt voor een DAB+-zender;

overwegende dat de vergunningsvoorwaarde regiogerichtheid, gesteld in de tijd dat het FM-zenderbereik de norm was, niet meer overeenkomt met het bereik van de DAB+-zender en daardoor deze vergunningsvoorwaarde op termijn achterhaald raakt;

overwegende dat regiogerichtheid momenteel door marktpartijen kan worden misbruikt in hun onderlinge concurrentiestrijd en dat dit niet in het belang van de luisteraar is;

roept de regering op, in de Strategische Nota Omroepdistributie aan te geven dat de regiogerichtheidseis bij de overgang naar digitale radio geheel kan verdwijnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Bosma

Oosenbrug