Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201721501-32 nr. 965

21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 965 MOTIE VAN HET LID RONNES C.S.

Voorgesteld 9 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de visserijsector niet aan het onmogelijke gehouden kan worden;

overwegende dat de aanlandplicht onwerkbaar is voor de gerichte tongvisserij;

overwegende dat de nalevingsgezindheid jegens de aanlandplicht minimaal lijkt, wat ongewenste gevolgen kan hebben;

verzoekt de regering, voor 2018 een uitzondering te verkrijgen voor het discarden van schol in de gerichte tongvisserij, en onderwijl onderzoeken naar hoge overleving van schol te ondersteunen en daarvoor met voorrang dierproefvergunningen af te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes

Geurts

Dijkgraaf

Visser