Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731066 nr. 338

31 066 Belastingdienst

Nr. 338 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG

Voorgesteld 8 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Staatssecretaris van Financiën in november 2016 meldde dat er een heel gedetailleerd rekruteringsplan lag om nieuwe medewerkers te werven;

constaterende dat dit rekruteringsplan niet blijkt te bestaan;

overwegende dat het werven van nieuwe medewerkers cruciaal is voor de continuïteit van de processen bij de Belastingdienst;

overwegende dat de Staatssecretaris nu alsnog een rekruteringsplan gaat opstellen en dit plan spoedig nodig is;

verzoekt de regering om, zo spoedig mogelijk en uiterlijk voor 1 april 2017 het gedetailleerde rekruteringsplan alsnog op te stellen en hierover de Kamer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg