Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201721501-32 nr. 967

21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 967 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN GEURTS

Voorgesteld 9 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vanaf 1 januari 2017 een AGR/GPS-plicht voor export van verwerkte mest van kracht is geworden;

overwegende dat deze plicht niet werkbaar is voor charterritten door buitenlandse vrachtwagens die al wel beschikken over e-CMR;

overwegende dat het doorzetten van deze plicht transport over lange afstand ernstig bemoeilijkt en het verdienmodel van mestverwerkende bedrijven ondergraaft;

verzoekt de regering, in overleg met de sector ruimte te bieden via de alternatieve registratiemethode van e-CMR, die te borgen en tot dat moment de AGR/GPS-plicht niet te handhaven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Geurts