Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201730196 nr. 512

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 512 MOTIE VAN DE LEDEN JAN VOS EN AGNES MULDER

Voorgesteld 7 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering na het energieakkoord wil gaan sturen op alleen CO2-reductie;

overwegende dat het belangrijkste instrument om op CO2-reductie te sturen, het ETS, niet goed werkt, en niet duidelijk is wanneer dit wel het geval zal zijn;

overwegende dat de regering in de praktijk veel effectiever blijkt te kunnen sturen, ook op nationaal niveau, op de doelstellingen voor duurzame energie en energiebesparing;

verzoekt de regering, het huidige beleid met de drie separate en elkaar versterkende doelstellingen voor duurzame energie, energiebesparing en CO2-reductie voort te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jan Vos

Agnes Mulder