Kamerstukken in dossier 33861

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33861, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen; Amendement; Amendement van de leden Van der Steur en Oskam dat regelt een rechterlijk ambtenaar of rechterlijk ambtenaar in opleiding na de benoeming kan worden gevraagd opnieuw een verklaring omtrent het gedrag te overleggen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 33861, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen; Amendement; Amendement van de leden Oskam en Van der Steur dat regelt dat naast de disciplinaire maatregelen van schriftelijke berisping, schorsing en ontslag eveneens de disciplinaire maatregel van gehele of gedeeltelijke inhouding van de bezoldiging kan worden opgelegd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 33861, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen; Amendement; Amendement van de leden Van der Steur en Oskam dat regelt dat naast de disciplinaire maatregelen van schriftelijke berisping, schorsing en ontslag eveneens de disciplinaire maatregel van schriftelijke waarschuwing kan worden opgelegd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 33861, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen; Amendement; Amendement van de leden Oskam en Van der Steur dat regelt dat de disciplinaire maatregelen zowel voorwaardelijk als onvoorwaardelijk kunnen worden opgelegd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 33861, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen; Amendement; Amendement van het lid Van der Steur dat regelt dat niet langer overeenstemming dient te bestaan met de Sectorcommissie rechterlijke macht over voorstellen strekkende tot invoering, wijziging of intrekking van regelingen die aangelegenheden betreffen waarop artikel 48, eerste lid, betrekking heeft en waaraan individuele rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding rechten kunnen ontlenen dan wel die plichten voor hen kunnen meebrengen, voordat deze ten uitvoer kunnen worden gebracht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 33861, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen; Amendement; Amendement van de leden Van der Steur en Recourt ter vervanging van nr. 14, dat regelt dat niet langer overeenstemming dient te bestaan met de Sectorcommissie rechterlijke macht over voorstellen strekkende tot invoering, wijziging of intrekking van regelingen die aangelegenheden betreffen waarop artikel 48, eerste lid, betrekking heeft en waaraan individuele rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding rechten kunnen ontlenen dan wel die plichten voor hen kunnen meebrengen, voordat deze ten uitvoer kunnen worden gebracht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 33861, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen; Amendement; Amendement van het lid Helder waarmee meer expliciet in de wet wordt opgenomen dat rechterlijke ambtenaren van wie de nevenbetrekking uit een hoofdbetrekking bestaat, eveneens verplicht zijn de functionele autoriteit in kennis te stellen van die nevenbetrekking ter registratie in het daarvoor bedoelde register

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 33861, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Helder ter vervanging van nr. 16 waarmee meer expliciet in de wet wordt opgenomen dat rechterlijke ambtenaren van wie de nevenbetrekking uit een hoofdbetrekking bestaat, eveneens verplicht zijn de functionele autoriteit in kennis te stellen van die nevenbetrekking ter registratie in het daarvoor bedoelde register

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 33861, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen; Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-09-2015 2015-2016 Kamerstuk 33861, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal