Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734648 nr. 10

34 648 Staat van de Europese Unie 2017

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 9 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese lidstaten en het Europees parlement in 2013 hebben afgesproken ten minste 20% van de EU-begroting voor 2014–2020 te besteden aan maatregelen tegen klimaatverandering;

constaterende dat uit een onderzoek van de Europese Rekenkamer blijkt dat dit doel bij lange na niet gehaald zal worden;

verzoekt de regering, in te zetten op naleving van de Europese klimaatafspraken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand