Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731209 nr. 208

31 209 Schoon en zuinig

Nr. 208 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN HOOGLAND

Voorgesteld 8 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de huidige vorm van toezicht op de typegoedkeuring van auto's via de lidstaten onvoldoende is gebleken;

overwegende dat de typegoedkeuring van auto's volledig onafhankelijk dient plaats te vinden maar dat er in het huidige stelsel prikkels zitten die die onafhankelijkheid ondermijnen;

constaterende dat zowel de transport- als de milieucommissie van het Europees parlement het voorstel heeft gedaan voor de totstandkoming van één Europese typegoedkeuringsinstantie en dat lidstaten als Denemarken en Frankrijk zich reeds hebben uitgesproken voor sterker Europees toezicht;

verzoekt de regering, met een coalitie van progressieve lidstaten zich in Europees verband in te zetten voor:

  • een Europese bevoegdheid tot onafhankelijk hertesten en opleggen van boetes;

  • een Europees auditsysteem (of peerreviewsysteem) voor nationale typegoedkeuringsinstanties;

  • een verbod om elders een typegoedkeuring te verkrijgen nadat deze elders werd geweigerd;

  • regelmatige audits van testbedrijven door de typegoedkeuringsinstantie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Hoogland