Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734376 nr. 6

34 376 Initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug: «Lobby in daglicht: luisteren en laten zien»

Nr. 6 MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 23 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de zogenaamde «lobbypas» lobbyisten op dit ogenblik eenvoudige toegang biedt tot gebouwen van de Tweede Kamer;

overwegende dat de Kamer het vertrouwen wil versterken en toegankelijk wil zijn en blijven voor een brede groep mensen die willen opkomen voor hun belang;

verzoekt het presidium, het huidige beleid voor de toekenning van lobbypassen te evalueren en de Kamer daarover te informeren vóór de behandeling van de Raming voor 2018,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch