Kamerstukken in dossier 33922

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen; Geleidende brief; Geleidende brief

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 33922, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen; Amendement; Amendement van het lid Siderius over diversiteitsbeleid in het bestuursverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-11-2016 2015-2016 Kamerstuk 33922, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen; Amendement; Amendement van het lid Öztürk over gelijkwaardigheid op de arbeidsmarkt voor etnische minderheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-09-2016 2015-2016 Kamerstuk 33922, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen; Amendement; Amendement van het lid Öztürk over voorkomen van beloningsverschillen met oneigenlijke gronden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-09-2016 2015-2016 Kamerstuk 33922, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen; Brief lid / fractie; Brief houdende overname en intrekking van het wetsvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 33922, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen; Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 33922, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen; Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 33922, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen; Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s); Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 33922, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen; Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 33922, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen; Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 33922, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal