Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734588 nr. 59

34 588 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Nr. 59 MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN

Voorgesteld 8 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat democratische controle op het werk van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten verder versterkt kan worden;

voorts overwegende dat in het kader van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de memorie van toelichting reeds een internationale vergelijking van bevoegdheden en toezicht is opgenomen;

verzoekt de regering, een internationaal vergelijkend onderzoek te doen, specifiek naar de vormgeving van de parlementaire controle van het werk van de diensten, en daarbij mogelijke modellen voor versterking van de Nederlandse parlementaire controle op het werk van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten te onderscheiden en de resultaten aan de Kamer te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten