Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201721501-07 nr. 1415

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 1415 MOTIE VAN HET LID MERKIES C.S.

Voorgesteld 8 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat hybride mismatches met derde landen, hetgeen tot dubbele niet-heffing van belasting kan leiden, niet tot 2024 moeten kunnen voortbestaan;

verzoekt de regering, in Europees verband in te stemmen met de voorgestelde implementatiedatum van 2019,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies

Van Weyenberg

Grashoff

Schouten