Kamerstukken in dossier 31362

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (0 kB)

  Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales); Brief lid / fractie; Brief van het lid Van der Lee inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 31362, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Voorstel van wet van het lid Vendrik tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales); Brief lid / fractie; Brief van het lid Van Tongeren inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-2012 2012-2013 Kamerstuk 31362, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (14 kB)

  Voorstel van wet van het lid Vendrik tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales); Brief regering; Kabinetsreactie op het voorstel van wet van het lid Vendrik tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-05-2010 2009-2010 Kamerstuk 31362, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (7 kB)

  Voorstel van wet van het lid Vendrik tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales); Amendement; Amendement Van Gent c.s. over een verplichte co2-norm voor elektriciteitscentrales

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-05-2010 2009-2010 Kamerstuk 31362, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Nota van wijziging Download icon PDF (1 kB)

  Voorstel van wet van het lid Vendrik tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-05-2010 2009-2010 Kamerstuk 31362, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (80 kB)

  Voorstel van wet van het lid Vendrik tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag inzake beperking emissies kolencentrales

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 31362, nr. 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Voorstel van wet van lid Duyvendak tot wijziging Wbm i.v.m. beperking emissies kolencentrales; Brief van het lid Vendrik

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-09-2008 2008-2009 Kamerstuk 31362, nr. 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (26 kB)

  Voorstel van wet van lid Duyvendak tot wijziging Wbm i.v.m. beperking emissies kolencentrales; Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-07-2008 2007-2008 Kamerstuk 31362, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (4 kB)

  Voorstel van wet van lid Duyvendak tot wijziging Wbm i.v.m. beperking emissies kolencentrales; Nota van Wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-06-2008 2007-2008 Kamerstuk 31362, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (13 kB)

  Voorstel van wet van lid Duyvendak tot wijziging Wbm i.v.m. beperking emissies kolencentrales; Wijziging van de Memorie van Toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-06-2008 2007-2008 Kamerstuk 31362, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal