32 404 Programma hoogfrequent spoorvervoer

Nr. 42 MOTIE VAN HET LID VAN GENT

Voorgesteld 28 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de NS voornemens is, diverse nieuwe abonnementsvormen te introduceren en de huidige voordeelurenkaart uit het assortiment te halen;

overwegende, dat het aantal houders van een voordeelurenkaart dat na een jaar blijft vasthouden aan het bestaande abonnement, een goede graadmeter is voor het aantal nieuwe klanten dat graag ook een voordeelurenkaart gekocht had;

verzoekt de minister de Kamer uiterlijk op 1 september 2012 te informeren over hoeveel houders van de voordeelurenkaart hun abonnement hebben behouden en hoeveel er kozen voor een ander abonnement,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Naar boven