Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-2003nr. 83, pagina 4831

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het notarisambt, te weten:

- de motie-De Wit over continuering van de huidige AMvB (23706, nr. 51);

- de motie-Jan de Vries c.s. over de tarieven en een klachtenregeling (23706, nr. 52);

- de motie-Jan de Vries c.s. over een voorstel voor de aard en inrichting van het vervolgonderzoek (23706, nr. 53).

In stemming komt de motie-De Wit (23706, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jan de Vries c.s. (23706, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jan de Vries c.s. (23706, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.