Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over kleine ziekenhuizen, te weten:

- de motie-Buijs c.s. over de ziekenhuisfuncties op de lokatie Emmeloord (28600 XVI, nr. 139);

- de motie-Rouvoet c.s. over volledige afschaffing van de zogenaamde fusiebonus (28600 XVI, nr. 140).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Buijs c.s. (28600-XVI, nr. 139).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rouvoet c.s. (28600-XVI, nr. 140).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven